• Özgeçmiş

 • Eğitim

 • Mesleki Deneyim

 • Eserler

Özgeçmiş

Çorum Mecitözü ilçesinde doğan Aksoy, 1976 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olarak 1977 yılında aynı akademinin İşletme Bölümü Finansman Bilim Dalında asistanlığa başlamıştır. 1983 yılında doktor unvanını aldıktan sonra bir yıl süreyle Michigan State Üniversite’sinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Michigan’da bulunduğu zamanlarda Menkul Kıymet Yatırımları ile Uluslararası Finansman konularında çalışmalar yapmış, 1985 yılında Üniversiteye dönerek yardımcı doçentlik kadrosuna atanmıştır. 1988 yılında doçent unvanını kazanıp, aynı yıl İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, finansman bilim dalında doçentlik kadrosuna atanmıştır. 1994 yılında da profesör olmuştur. Öğretim Üyesi olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Finansal Yönetim, İşletme Sermayesi Yönetimi, Menkul Kıymetler Analizi, Uluslararası Finansman konularında dersler vermiştir.

Üniversite öğretim üyeliği yanında çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda; 1985-1986 yılında sağlık hizmetlerinin finansmanı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nda danışmanlık, 1989-1990 yıllarında kamu bankalarının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı’nda danışmanlık, 1992-1997 yıllarında Petrol Ofisi’nde danışmanlık, çeşitli özelleştirme projelerinde model oluşturmak üzere danışmanlık, 1999’da Türk Eximbank’da Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Ayrıca T.C. Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Etibank gibi bankalar ile Milli Prodüktivite Merkezi ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İhracat Kredi Bankası gibi kurumların uzmanlık sınavlarında ve eğitim çalışmalarında bulunmuştur.

Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Üniversitelerarası Kurul Üyeliği gibi görevleri yürüten Aksoy, halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim Fakültesi İşletme Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 50’den fazla öğrencinin doktora tez, 150’den fazla öğrencinin de master tez danışmanlığını yürüten Aksoy, 5 adet kitap ve 200’ün üzerinde makale ve bildiri sahibidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mezuniyet

Akademik Ünvanlar

 • Profesör (1994- Bugün)
  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı
 • Doçent (1988 – 1994)
  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı
 • Yardımcı Doçent (1985 – 1988)
  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı

Danışmanlık / Koordinatörlük

 • Tarım Bakanlığı-Danışmanlık (2001)
  Tarım Bakanlığı bünyesindeki devlet üretme çiftliklerinin özel işletmelerle çalıştırılması için kiralama benzeri bir model kurularak devredilmesi çalışmalarının mali analiz kısmının yürütülmesi
 • Tarım Kredi Kooperatifleri-Danışmanlık (2001)
  Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin finansmanla ilgili konularda geliştirici ve yeni alanların tespit edilmesi çalışmasının yürütülmesi
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-Danışmanlık (1997 - 1998)
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görev alanında bulunan emtia borsalarının geliştirilmesi ile ilgili olarak Dünya Bankası proje çalışmalarında yardımcı olunması, aynı bakanlık bünyesinde yer alan kuruluşların özelleştirilme/yeniden yapılandırılma çalışmları (SEKA, Gübre Sanayi, MKE ve bağlı şirketlerin)
 • Petrol Ofisi A.Ş.-Danışmanlık (1992 - 1997)
  Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğünde, ofisin yeniden yapılanmasında; çalışma ve kredi genel esaslarının belirlenmesinde, satış ve organizasyon esasları ile ofisin dışarıya açılması, ofisin özelleştirilmesinde modeller geliştirilmesi konularında danışmanlık
 • Koordinatörlük (1989 - 1992)
  İnşaat malzemeleri ve gıda alanında faaliyet gösteren firmaların yapılanma çalışmalarında koordinatörlük
 • Milli Prodüktivite Merkezi-Danışmanlık (1989)
  Milli Prodüktivite Merkezi adına Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin sorunları ve çözüm önerileri konulu çalışmanın finansmanla ilgili kısmının yürütülmesi
 • Türk Eximbank-Danışmanlık (1988)
  Türk Eximbank’ın kuruluşunda bankanın dış ticaret elemanı yetiştirme eğitiminde ihracata yönelik işletmelerde alternatif finansman yöntemlerinin uygulanmasının başlatılması konusunda çalışmalar
 • Devlet Bakanlığı-Bakan Danışmanlığı (1987)
  Etibank’ın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığında banka işlemleri ile ilgili olarak bakan danışmanlığı

 • Halkbank-Danışmanlık (1986)
  T.C. Halk Bankasının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için KVF (Alman Hükümeti Kredisinin) finansmanı ile ilgili çalışmada eğitim ve danışmanlık

 • Sağlık Bakanlığı-Bakan Müşavirliği (1985)
  T.C Sağlık ve Sosyla Yardım Bakanlığında sağlık hizmetlerinin finansmanı (genel sağlık sigortasına geçiş) konularında bakan müşavirliği

 • Koordinatör (1984)
  Uluslararası ticaret ve nakliyatla uğraşan bir firmanın yeniden yapılandırılması ve holdingleşmesinde koordinatörlük

 • Danışmanlık
  +Özelleştirme çalışması yapılan firmaların bir kısmında değer tespiti yapılması ve satış işlemlerine yardımcı olunması konularında danışmanlık.
  +Türkiye’de vakıf üniversitesi kurulması konusunda fizibilite çalışmalarında bulunma ve üniversite kurulması ile ilgili uygulamada bulunma

Yöneticilik

 • Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanlığı (2011 – Bugün)
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliği (2012 – 2013)
 • Üniversitelerarası Kurul Üyeliği (2000 – 2004)
 • Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcılılığı (2000 – 2004)
 • Eximbank Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı (1999- 2002)
 • Çeşitli dönemlerde üniversite senatosu, üniversite yönetim kurulu üyeliği ile üniversite ve fakülte yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmeye devam etmektedir.

 

Kitaplar

Çeşitli kitaplarda bölüm yazarlığı da bulunan AKSOY, 200’ün üzerinde lisansüstü öğrencinin tez danışmanlığını yürütmüştür. Finans alanında birçok makale ve bildiri sahibidir.

Harita


İletişim Bilgileri

 • Gazi Üniversitesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İşletme Bölümü
 • aaksoy@gazi.edu.tr
 • +90 312 216 12 33
 • www.gazi.edu.tr